Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Willem Lugies Hypotheken zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Willem Lugies Hypotheken kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.

Willem Lugies Hypotheken is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Willem Lugies Hypotheken kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Willem Lugies Hypotheken is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. Willem Lugies Hypotheken heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen.

Willem Lugies Hypotheken kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Willem Lugies Hypotheken is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

 

Copyright

De website www.willemlugies.nl is eigendom van Willem Lugies Hypotheken.  Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst en de vormgeving, behoren toe aan Willem Lugies Hypotheken.  De inhoud van deze website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willem Lugies Hypotheken worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Contact

Willem Lugies Hypotheken

Venne 137
9671 ER Winschoten
Tel: 0597 - 424680
Mob: 06 - 27890061

E-mail: info@willemlugies.nl

Kvk nr: 02099627

 Dvd Hypotheekaanvraag

 Dvd Vermogen opbouwen

 Dvd Risico's afdekken

 Werkgeversverklaring


Contact gegevens


  • Tel: 0597 424680
  • Mob: 06 27890061

Adres gegevens


  • Venne 137
    9671 ER Winschoten